Find

Saule

1 - 1 of 1 Results

Vaillant geoTHERM

Mazās jeb lielās komercnozīmes ēkas - ģeotermālais siltums no Vaillant nodrošinās to apkuri

  • Liela enerģijas taupīšana, kā arī neatkarība no izrakteņu degvielas pateicoties bezmaksas dabiskajai siltumenerģijai iegūtā no zemes dzīlēm jeb no pazemes kolektora
  • Sistēmas efektivitātes novērtējums pēc sistēmas ietekmes rādītājiem uz apkārtējo vidi grafiskajā attēlojuma veidā
  • Vienkāršota izmantošana pastāvošās ēkās pateicoties siltumnesēja temperatūrai līdz 62°C
  • Var savienot ar solāro sistēmu un sadzīves ventilāciju lielākas efektivitātes sasniegšanai un enerģijas ekonomijai
  • Regulēšana notiek ar enerģētiskā balansa kontrolleri ar laika apstākļu kompensācijas iespējām, kura vada sistēmu īpaši efektīvi

1 - 1 of 1 Results