??ft_90206_et_EX??

Ümbritseva keskkonna soojusenergia