Me kasutame cookies optimmalse mugavuse saavutamiseks meie veebilehe sirvimisel. Me samuti kasutame cookies et pakkuda Teile kasulike funktsioone veebilehe navigatsioonil. Et kasutada kõil veebulehe võimalused, palun lülitage sisse cookies.

Vastuvõtta Tagasi lükkata

Otsuse vastuvõtmise konsultant

Moderniseerimise nõuanded

Kui vahetate vana küttesüsteemi, teil on mitu valikuvõimalust: võib moderniseerida olemasoleva tehnoloogia ja suurendada kasuteguri. Või saab vähendada oma sõltuvust kasvavatest energia hindadest järk-järgulise või täieliku üleminekuga taastuvenergiale. Meie näitame, mida teha, et küttesüsteemi asendamine ennast igati õigustaks.

Nõuanded uute hoonetele

Uus küttesüsteem peab olema maksimaalselt ökonoomne, tõhus ja keskkonnasõbralik. Sobivaim küttesüsteem sõltub teie vajadustest: Millist energiaallikat teie eelistate? Kui suur on teie küttevajadus? Millist soojusülekande vormi kasutatakse? Näpunäite ja nõuande abiga, saame aidata teil valida sobiva küttesüsteemi.