Me kasutame cookies optimmalse mugavuse saavutamiseks meie veebilehe sirvimisel. Me samuti kasutame cookies et pakkuda Teile kasulike funktsioone veebilehe navigatsioonil. Et kasutada kõil veebulehe võimalused, palun lülitage sisse cookies.

Vastuvõtta Tagasi lükkata

Stabiilne areng

Nagu perefirma, mis on suunatud tulevikku, meie võtame enda peale erilise vastutse keskkonna, meie töötajate ja ühiskonna eest. Me usume, et majanduslikult edukas, jätkusuutlik ja kasumlik kasv on lahutamatult seotud truudusega sotsiaalsele ja majanduslikule standarditele.

Nende kohustuste täitmiseks, meie korraldasime oma tegevust stabiilse arengu programmi «S.E.E.D.S» raames. (Stabiilne areng Keskkonna, Töötajate, Arenduse ja Toodangu, Ühiskonna suhtes).

Andmete määratlus kesksetes valdkonndades põhineb stabiilsuse terviklikul arusaamisel, mille puhul võetakse arvesse meie põhitegevuse peamisi eesmärke.

Stabiilse arengu juhid alluvad otse Peadirektorile..

Rohkem infot stabiilse arengu kohta kontsernis «Vaillant» on toodud stabiilse arengu aruandes

or see vaillant-group.com.