Find

Privaatsuseeskirjad

Privaatsete andmete kaitse

Täname Teie huvi Vaillant Group International GmbH pakutava teabe vastu. Me tahaksime, et Teie teaksite, et me väärtustame Teie eraelu. Käesolev Privaatsuseeskirjad annavad Teile teada, millistel asjaoludel ja kuidas me kogume, kasutame ja võime avaldada Teie poolt antud veebisaidi külastatamisel isikuandmeid.

Enne teabe avaldamist soovitame Teil ned Privaatsuseeskirjad läbilugeda. Selle veebisaidi kasutades Teie kinnitate, et mõistate ja nõustute käesoleva Privaatsuseeskirjade tingimustega.

Meie avalik veebisait ei luba meie külastajatel teiste külastajatega suhelda ega postitada teistele kättesaadavat teavet. Meie veebisait sisaldab linke kolmandatele osapooltele. Sellised kolmandate osapoolte Interneti-teenuse pakkujad saavad koguda oma külastajaid puudutavat isiklikku teavet.

Kontrolör

Kontrollöriks seoses mis tahes isikuandmetega, mida selle veebisaidi kaudu saab koguda, on

Vaillant Group International GmbH, Berghauser Str. 40, D-42859 Remscheid

Lisateavet Teie võite saada meie Imprint

Õiguslik alus

Me suudame teie isikuandmeid töödelda tuginedes Teie nõusolekule, lepingu täitmiseks või vajaduse korral meie õigustatud huvide, sealhulgas Teie küsimustele vastamise, kliendinõuetele vastavuse tagamise ning oma pakkumiste, toodete ja teenuste parandamise kohta vastavalt Teie eelistustele, nagu kajastatud allpool (artikli 6 (1) (a), (b) ja (f) („Üldised andmekaitse eeskirjad“).

Isikuandmete kasutamine

Üldsätted

Põhimõtteliselt võite kasutada meie veebisaidi avalikke osi ilma, et oleksite meile teatanud, kes Teie olete. Me ei nõua registreerimist. Me kogume Teie andmeid ainult siis, kui Teie annate meile seda teavet vabatahtlikult, näiteks selleks, et registreerida personaalsete teenuste saamiseks, tellida uudiskirja või postitada kommentaare blogis. Me kasutame teie isikuandmeid isiklike teenuste osutamiseks. Samuti võime Teie isikuandmeid kasutada oma statistiliseks uurimiseks ja turutingimuste uurimiseks. Me pöördume Teie poole otseturunduse eesmärgil ainult juhul, kui Teie olete andnud oma nõusoleku või seadusega lubatud ulatuses. Teie võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja pakkuda seda tulevikus.

Veebisaidi töö

Teie külastuse ajal Vaillant automaatselt kogub ja ajutiselt säilitab Teie arvuti ja Teie visiidi kohta järgmist teavet:

•Domeen ja host, kust teie saate juurdepääsu Internetti

•Veebisaidi Interneti-aadress, kust Teie läksite otse Vaillanti veebisaidile, kui seda saab kohaldada

•Teie poolt meie saidi külastuse kuupäev ja kellaaeg, kui kaua Teie saidil viibisite ja milliseid lehti Teie külastasite

•Teie Interneti-protokolli (IP) aadress ja

•Teie arvuti operatsioonisüsteem ja brauseritarkvara

Seda teavet kasutatakse ainult selleks, et muuta meie veebisait Teile kättesaadavaks või statistilistel eesmärkidel. Me ei suuda neid andmeid Teiega, kui inimesega, siduda.

Teie e-posti aadressi kasutamine

Kui Teie küsisite infomaterjale, osalesite mis tahes reklaamikampaaniates või kui me saime Teie postiaadressi vastates päringutele, siis me võime kasutada Teie kontaktandmeid ja postiaadressi reklaami eesmärgil, eriti soovituste, pakkumiste ja teabe saatmisel meie toodete ja teenuste kohta. Teie võite avaldada vastuväiteid oma andmete kasutamise kohta tulevikus, saates meile teadise, piiramata ennast, välja arvatud edastamiskulud vastavalt tariifimääradele.

Saajad või saajate kategooriad

Meie toodete ja teenuste kohta päringutele või pöördumistele vastamiseks meie saame Teie andmeid jagada Vaillant Group sidusettevõtjatega või müügi- ja teeninduspartneriga, kes vastutab Teie piirkonna eest.

Meie teenuste pakkumiseks ja Teie andmete haldamiseks, me võime kolmandate osapooltena kasutada andmekäsitlejateks teenusepakkujaid. Sellised käitlejad võivad olla käitlejad väljaspool ELi/EMP-d, ja sel juhul meie tagame, et Teie isikuandmete kaitsmiseks on võetud asjakohased meetmed, sealhulgas eelkõige meie ja andmetöötlejate vahel sõlmitud ELi Standardtingimustel kokkuleped.

Сookie-failide kasutamine

Meie veebisaidi kasutamise hõlbustamiseks kasutame Сookie-faile tehnilistel ja analüütilistel põhjustel. Сookie-fail on väike tekstifail, mida veebibrauseri vahemällu salvestatakse kohapeal, samal ajal kui kasutaja sirvib veebisaiti. Сookie-failid ei kahjusta Teie arvutit ega Teie mobiils ideseadet. Сookie-failide abil saab server Teie brauserit selgelt identifitseerida. Need võimaldavad veebisaidi optimeerimiseks ja hõlpsamaks kasutada veebibrauseri tuvastamist. Meie veebisaidi lehekülgedel olev Сookie-failide teave reguleerib Interneti-seanssi. Сookie-faile, mis on paigaldatud meie veebisaitide poolt, kasutavad ainult meie veebisaidid. Neid andmeid ei kasutata külastaja identiteedi tuvastamiseks sellel veebisaidil. Enamik brauseritest luuakse sellisel viisil, et Сookie-faile võetakse vastu automaatselt. Kui Teie soovite meie veebisaitide kasutamisel Сookie-failide abil anonüümse kogumise ära hoida, Teie saate brauseri häälestused muuta. Сookie-failide salvestamist on võimalik lülitada välja või brauserit häälestada nii, et see teavitab Teid Сookie-failide paigaldamisest. Seega Teie saate loobuda või nõustuda Сookie-faili dega. Salvestatud Сookie-failid saab brauseris kustutada või konfigureerida. Сookie-faili de kustutamise ja haldamise kohta lisateabe saamiseks kasutage brauseri abifunktsiooni.

Сookie-failid meie veebisaidil

Meie veebisait kasutab ainult ajutisi Сookie-faile, mis Interneti-seansi lõpus automaatselt kustutatakse, koos jälgimis- Сookie-failedega, mille elutsükkel on kolmkümmend (30) päeva. Nad tagavad ainult tehniliselt veebisaidi külastamise idendifitseerimist ja ei kogu kasutaja isikuandmeid.

Teenindus Google Analytics

Meie veebisaidil kasutab Google Inc. ("Google") poolt pakutav Interneti-analüüsi teenust Google Analytics. GoogleAnalytics kasutab „cookie-faile“, tekstifaile, mis on Teie arvutisse salvestatud, et meie saaksime analüüsida veebisaidi kasutamist Teie poolt. Cookie-failede abil selle veebisaidi (sh teie IP-aadressi) saadud teave edastatakse ja salvestatakse Ameerika Ühendriikide Google'i serverisse. Google kasutab seda teavet, et hinnata Teie poolt veebisaidi kasutamist, koguda veebisaidioperaatoritele veebisaidi tegevusaruandeid ja pakkuda veebisaidi kasutamisega Interneti kaudu seotud muid teenuseid. Kompanii Google võib seda teavet jagada ka kolmandate isikutega, kui see on seadusega ette nähtud, või kui kolmandad isikud töötlevad seda teavet kompanii Google'i nimel. Kompanii Google ei seo mingil juhul teie IP-aadressi teiste Google'i andmetega. Teie võite keelduda Cookie-failede loomisest, seadistades oma brauseris vastavad sätted; kuid pidage meeles, et juhul kui keeldute sellistest Cookie-failedest, ei saa Teie täielikult kasutada kõiki veebisaidi funktsioone. Selle veebisaidi kasutamisel Teie olete nõus Google'i poolt Teie kohta kogutud andmete töötlemisega sellisel viisil ja ülalloetletud eesmärkidel. Palun kasutage Google'i poolt välja töötatud deaktiveerimise laiendamise linki "" kui te ei soovi, et isikuandmed oleks edastatud kompanii Google Inc. analüüsi teenustesse. Juhul, kui Teie soovite keelduda ka kasutajate profiilide loomiseks varjunimede kaudu, siis Teie võite selliste kasutajate profiilide vastu olla igal ajal kohese jõustumisega. Lisaks sellele, on Teil igal ajal õigus keelduda reklaami avaldamisest sellise valiku viivitamatu jõustumisega. Arvestades täielike IP-aadressidega analüüside tööriistade kasutamist, palun pidage meeles, et see veebisait kasutab Google Analyticsi laiendiga/lisaga "_anonymizeIp ()" seega IP-aadresse töödeldakse ainult lühendatud kujul, et välistada mis tahes otsene suhtumine isikutesse.

Optimizely

Meie veebisaidi pidevaks optimeerimiseks kasutame Ameerika firma teenuseid Optimizely (Optimizely, Inc. 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105), mis kasutab cookie-faile, et analüüsida meie digitaalse kohaloleku kasutamiseks.

Tavaliselt saadetakse informatsioon USA-le serverisse, et seda hinnata ja seal säilitada, kuid ainult erandjuhtudel edastatakse ja vähendatakse kogu IP-aadressi. Teavet ei ühendata teiste Optimizely andmetega. Teie võite loobuda andmete kogumisest ja töötlemisest igal ajal leheküljel https://www.optimizely.com/legal/opt-out/

Välised lingid

Meie veebisait sisaldab linke või viiteid teistele veebisaitidele, mida me ei kontrolli ja mida meie privaatsueeskirjad ei hõlma. Palun veenduge, et Teie olete lugenud iga külastatud veebisaidi privaatsuse deklaratsiooni. Teie vastutate ainuisikuliselt nende saitidega suhtlemise eest.

Andmete turvalisus

Me võtaksime mõistlikud meetmed, et kaitsta isikuandmeid, kuna Teie neid meie saidile üle kannate, ning püüame kaitsta informatsiooni kaotuse, kuritarvitamise ja volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Siiski tuleks meeles pidada, et mis tahes edastamine Interneti kaudu ei saa olla täiesti ohutu või veatult vaba. Eelkõige, veebisaidile saadetud või saidilt saadud elektrooniline kiri ei pruugi olla ohutu.

Teie õigused

Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele ja nende eemaldamisele, samuti piirata töötlemist andmete eseme osas või keelata töötlemist, ning õigus andmete ülekandmisele kooskõlas isikuandmete kaitse EL üldmäärusega ja kohaldatava õigusega.

Isikuandmete töötlemise maht põhineb Teie nõusolekul, Teil on õigus oma nõusolekut igal ajal tühistada, mis ei mõjuta sellisel nõusolekul põhineva andmetöötluse kehtivust kuni selle tühistamiseni.

Ülalnimetatud õiguste kasutamiseks, Teie võite pöörduda ka meie andmekaitseametniku poole.

Teil on õigus esitada pädevale järelevalveasutusele kaebus vastavalt ELi isikuandmete kaitse Üldsattetega ja kehtiva seadusandlusega, kui Teie arvate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub Eli isikuandmete kaitse Üldsatteteid. Selleks Teie võite eelkõige võtta ühendust ELi liikmesriigi järelevalveasutusega Teie tavalises elukohas või väidetava rikkumise kohas.

Andmekaitse eest meie jaoks vastutab ettevõte North Rhine-Westphalia Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (LDINRW), kelle kontaktandmed Teie leiate lehelt www.ldi.nrw.de.

Meie andmekaitseametniku kontaktteave

Teie võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole, kasutades järgmist kontaktteavet:

e-posti teel: e-posti andemekaitseametniku kontaktteave

või aadressil:

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid
Saksamaa

Muudatused

Vaillant jätab endale õiguse seda Privaatsuseeskirju igal ajal muuta. Kui selle saidi Privaatsuseeskirju muudetakse, uued Privaatsuseeskirju paigaldatakse siia. Käesolevat Privaatsuseeskirju uuendati viimati mais 2018.