Our website uses cookies to help provide you with the best experience tailored to your interests. To use the website with full comfort, please accept to receive all cookies on our website. For more information with regard to Cookies please see our Privacy policy.

Accept Decline

Директиви на ЕС за Еко-дизайн и енергийното етикетиране

Новите регламенти на ЕС сочат пътя към по-зелено бъдеще. Vaillant ви помага ,за да го постигнете.

На 26 септември 2015 г., новите регламенти на ЕС влизат в сила, което ще се отрази на пазара за котли и отоплителни системи. Известна като ErP (Енергийно-свързани Продукти) Директива, тя установява правно обвързващи критерии за енергийна ефективност и за емисии.

В резултат на това се преустановява от тази дата производството и монтажа на некондензационни (конвенционални) котли, кондензните котли сега стават стандартно решение за повечето домове.

Енергийното етикетиране - Да помогнем на клиентите си да направят информиран избор

От 26-ти септември, 2015 за котлите, отоплителните системи и бойлерите за битова гореща вода, ще трябва да се покаже енергиен етикет. Точно както етикетите на битови уреди като перални машини и хладилници, тези уреди и системи ще се класифицират с лента за ефективност, вариращи от G до А ++ и G до А – съответно за котли и бойлери.

Отбелязване на ефективността - прилагане и производство на етикети

Производителите трябва да предоставят етикетите на продуктите и информационни листове заедно с всички свои продукти. Както нашите партньори, трябва да се гарантира, че те са винаги на показ с продуктите и че

информационните листове са винаги на разположение на клиентите.

Използвайки нашия безплатен онлайн инструмент, създаването на етикети е толкова лесно - въведете данните и щракнете „ печат“.

По същия начин, всичко, което трябва да направите, за да създадете етикет за отоплителната система е да попълните въпросника стъпка по стъпка.