Kondenssikattilat

Kaasukäyttöiset kondenssikattilat paitsi hyödyntävät syötettyä energiaa optimaalisesti, toisin kuin perinteiset lämmityslaitteet ne myös hyödyntävät palamiskaasun sisältämää lämpöenergiaa, joka muutoin menisi hukkaan savupiipun kautta.

Kondenssikattilat saavuttavat huomattavasti korkeamman hyötysuhteen ja pienentävät niin ollen lämmityskustannuksia ja päästöjä. Kaasukäyttöiset kondenssikattilamme soveltuvat tietenkin niin käyttöveden valmistukseen kuin lämmitykseen.

Vaillantin kaasukäyttöisen kondenssikattilan edut:

  • ihanteellinen hyötysuhde: jopa 98 %
  • huomattavasti vähemmän nokea ja hiukkasia palamisen aikana kondenssiteknologian avulla
  • kulutus vähenee jopa 30 % verrattuna vanhaan lämmityslaitteistoon
  • matalat investointikustannukset
  • joustava laajennus, esim. aurinkokeräimien, lämpöpumppujen, varastojen ja ohjauslaitteiden kanssa.

Miten kaasukäyttöinen kondenssikattila toimii?

Kaasukäyttöisessä kondenssikattilassa vettä lämmitetään palamisesta vapautuvalla energialla, aivan kuten ei-kondensoivissa kattiloissa. Tavallisesti tästä aiheutuvat palamiskaasut johdetaan savupiippuun. Sen seurauksena palamiskaasun sisältämä energia menetetään. Kondenssitekniikat kuitenkin hyödyntävät näitä kaasuja, jotka koostuvat suurelta osin vesihöyrystä. Palamiskaasujen lämpö otetaan talteen ja saatu energia syötetään lämmityspiiriin.

Energian saamiseksi vesihöyryn tulee tiivistyä. Tämä tapahtuu lämpötilan ollessa alle 56 °C. Kondenssikattila jäähdyttää höyryn erityisesti suunnitellun lämmönvaihtimen kautta. Saatua energiaa käytetään kylmän lämmitysveden esilämmitykseen. Sen jälkeen kuuma vesi kulkeutuu ensisijaiseen lämmönvaihtimeen, jossa sitä lämmitetään lisää halutun lämpötilan saavuttamiseksi. Prosessin aikana syntyy pieniä määriä jätevettä, joka tulee hävittää. Jäteveden happopitoisuus on niin matala, että se voidaan johtaa tavalliseen viemärijärjestelmään ilman lisäneutralisaatiota.

Ylemmän ja alemman lämpöarvon välinen ero

Kun puhutaan kondenssikattiloiden 98 prosentin hyötysuhteesta, arvo viittaa ”ylempään lämpöarvoon”. Tämä tulee erottaa ”alemmasta lämpöarvosta”, jota teollisuudessa yleensä käytetään laskelmien tekemiseen. Alempi lämpöarvo on se lämpömäärä, jota voidaan hyödyntää energialähteen palamisessa ilman, että aiheutuu kondensaatiota. Niin ollen alempi lämpöarvo sisältää vain osan kokonaisenergiamäärästä.

Sen sijaan ylempi lämpöarvo sisältää myös palamiskaasun ja vesihöyryn sisältämän lämpömäärän, jota voidaan hyödyntää kondenssitekniikan avulla. Selvitettäessä syöttöenergian määrää ylempi lämpöarvo huomioi tämän lisälämmön. Lämmityslaitteen hyötysuhdetta kutsutaan myös nimellä Standard Efficiency, ja ihanteellisessa tapauksessa tämä voi saavuttaa 100 prosenttia ylemmän lämpöarvon perusteella laskettuna.

Kondenssikattilat edellyttävät lisäyksiä savupiippuun

Kondenssitekniikan asentaminen olemassa olevaan savupiippuun voi edellyttää muoviputken lisäämistä. Ylimääräinen savukaasukanava on kuitenkin halkaisijaltaan pieni ja voidaan asentaa olemassa oleviin savupiippuihin helposti.

Oikea lämmitysjärjestelmä

Ei ole olemassa vakioratkaisua etsiessäsi oikeaa lämmitysjärjestelmää. Mutta tarpeisiisi sopivan järjestelmän löytäminen ei ole vaikeaa. Ota yhteyttä Vaillantin lämmitysasiantuntijoihin. He auttavat sinua suunnitellessasi uuden lämmitysjärjestelmän asennusta.

Löydä asentaja [linkki asentajahakuun]